Четвер, 20.02.2020, 07:08
Професійно-технічне училище №16 м. Коростеня

11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Грушевского, 24/1 , ПТУ №16 м. Коростеня.

(041-42) 4-24-27, факс: 4-30-07                e-mail: ptu_16@ukr.net

Головна | Реєстрація | | Вхід Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Методична робота [2]
Загальні [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Основна мета Центру кар’єри − надання допомоги учням та випускникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти у працевлаштуванні. Даний центр можна розглядати як ресурс системної підтримки молодої людини у становленні її як молодого фахівця.

Діяльність центру спрямована на:

  • допомогу здобувачам освіти та випускникам у пошуках роботи;

  • формування якостей кваліфікованого робітника, його адаптація до сучасних вимог ринку праці (формування кар’єрних компетенцій);

  • інформаційно-консультативну підтримку молоді у започаткуванні власної справи (формування підприємницьких компетенцій);

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Центр кар’єри

Професійно-технічного училища № 16 м. Коростеня

1. Загальна частина

1.1. Центр кар’єри (далі - Центр) створюється на базі професыйно-технычного училища №16 м. Коростеня (далі - училище).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Державного та обласного центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами навчального закладу, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.3. Діяльність Центру розвитку кар’єри направлена на ефективну роботу, щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права учнів на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи в училищі по цим питанням.

Центр створюється з метою:

  • надання інформації про конституційні права молоді та випускників навчального закладу;
  • активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції;
  • опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи;
  • розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

1.4. Участь та взаємовідносини училища з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.

2.Порядок створення Центру.

2.1. Центр створюється у структурі училища в межах встановленої чисельності працівників навчального закладу відповідним наказом.

2.2. До діяльності Центру залучаються представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру

3.1. Сприяння працевлаштуванню випускників.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює училище.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Здійснення консультаційної підтримки, інформування учнів і випускників училища про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці, про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті Центру за технічної підтримки сайту обласного центру зайнятості.

3.6. Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді, щодо нормативно- правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

3.7. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

3.8. Розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

3.9. Активізація власних зусиль молоді, щодо вирішення проблем зайнятості.

3.10. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.

3.11. Допомога у побудові плану професійної кар'єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

3.12. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку  праці , їх працевлаштування.

3.13. Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, стажування безпосередньо на підприємствах області.

3.14. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-тренінгах, участі в програмах, проектах, щодо соціальної підтримки учнів.

3.15. Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

3.16. Підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників училища та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

3.17. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників училища.

3.18. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом.

3.19. Організація ефективного використання нових методологій у якісному підборі працівників з числа випускників для забезпечення потреб роботодавців області та формування кадрового резерву.

3.20. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.

3.21. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій, щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.22. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.23. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників навчального закладу за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.24. Висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду і кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центр, щорічне інформування керівництва училища та учнів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.

 

4. Основними функціями Центру є:

 

4.1 Співпраця з потенційними роботодавцями і забезпечення оперативного заповнення вакансій;

4.2 Налагодження ділових стосунків ПТУ з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями ( роботодавцями) тощо з питань професійної підготовки та працевлаштування здобувачів освіти і випускників;

4.3 Запровадження системи зворотного зв’язку між підприємствами, установами та організаціями ( роботодавцями) і ПТУ для отримання об’єктивної оцінки якості фахової підготовки;

4.4 Вивчення динаміки попиту на відповідних фахівців на ринку праці .

4.5 Співпраця з іншими підприємствами з питань працевлаштування здобувачів освіти та випускників;

4.6 Створення бази даних про учнів і випускників, що звернулися до Центру щодо працевлаштування, накопичення банку потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для учнів та випускників.

Надання інформації учням та випускникам про вакантні місця роботи відповідно до їх фахової підготовки ,

4.7 Організація роз’яснювальної роботи серед учнів та випускників щодо нормативно- правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносин;

Надання консультацій учням і випускникам з питань оформлення власного резюме та його розміщення;

4.8 Організація зустрічей роботодавців із учнями та випускниками з питань можливості їх подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, в установах та організаціях, заходів щодо сприяння працевлаштуванню випускників ( дні кар’єри, круглі столи, семінари-практикуми, науково-практичні конференції, ярмарки вакансій, проведення зустрічей з кращими випускниками училища тощо);

4.9 Здійснення моніторингу працевлаштування випускників та відстеження їх кар’єрного зростання;

4.10 Інформування про наявні вільні вакансії для подальшого працевлаштування випускників;

4.11 Надання консультацій випускникам щодо можливостей перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою прискорення подальшого працевлаштування;

4.12 Налагодження тісної співпраці з органами учнівського самоврядування у вирішенні питань працевлаштування;

4.13 Щорічне інформування керівництва ПТУ та здобувачів освіти про проведену роботу шляхом розміщення звіту на Інтернет-сайті та інших інформаційних ресурсах;

4.14 Залучення підприємств, установ та організацій ( роботодавців) до благодійної діяльності;

4.15 Здійснення пошуку місць проходження виробничої та випускної практик, пошук підприємств, установ та організацій, з якими училище буде мати змогу укласти договори на проходження різних видів практик.

 

 

5. Порядок роботи Центру

5.1. Роботу Центру забезпечують керівники, які затверджуються наказом директора училища. Структура центру також затверджується наказом.

5.2. Керівники Центру забезпечують проведення заходів Центру необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється у відповідності з затвердженим планом заходів та за потребою.

5.3. При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, викладачі вищих навчальних закладів, юристи, тренери.

5.4. Відвідувати заходи Центру можуть всі учні училища, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

5.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

5.6. Інформація про роботу Центру також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень, в процесі проведення різних масових заходів училища та центрів зайнятості області.

 

6. Центр має право:

6.1 Розглядати на своїх засіданнях питання, що стосуються працевлаштування випускників та організації практики учнів;

6.2 Координувати роботу з питань організації працевлаштування та практики.

 

Кадровий склад

Центру розвитку карєри

 

Керівник центру – заступник директора з НВР Жмаченко О.Г.

Консультанти центру – методист Білошицька Н.Д.

Бізнес-консультант – майстер в/н Мошківський В.В.

 

Члени центру:

Власюк А.В. – практичний психолог;

Осінська О.М. – інспектор відділу кадрів.

 

План роботи Центру кар'єри

План діяльності Центру розвитку кар’єри Професійно-технічного училища № 16 м. Коростеня на 2019 – 2020 н.р.

 

Поради для тих, хто шукає роботу.

 

Законодавча база

Кадровий склад

Центру
Погода
Валюта
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz